Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Drakar_aug_2016.jpg
Ledig 70% stilling som Organist / Kirkemusiker i Vardø sokn
Vardø menighet søker en kreativ
organist / kirkemusiker med gode
samarbeidsevner.
Vardø menighet søker samtidig
ut en Trosopplærerstilling i 20% -
disse to stillingene
kan kombineres/slås sammen.

Søknadsfrist 15.nov 2020

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4298769106?link_source_id=0
Les mer
Ledig 20% stilling som Trosopplærer i Vardø sokn
Har du lyst til å jobbe med barn
og unge - er kanskje du den vi l
eter etter.
Vardø menighet søker en kreativ
person med gode samarbeidsevner.
Vi lyser ut samtidig en organist/
kirkemusiker i 70% stilling. Disse
to stillingene kan kombineres/slås
sammen.

Søknadsfrist 15.nov 2020

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4298773571?link_source_id=0
Les mer
Husk Årsmøtet i Vardø menighet
Onsdag 10.juni kl 18:00 - i Vardø kirke
Les mer
Steglnes_kapell.jpg
Vardø menighet inviterer til dugnad
Gravplassene trenger vårpuss, og menighetsrådet inviterer til dugnad.
Ta med klipper om du har mulighet.

Mandag 15.juni kl 09:00 og tirsdag 16.juni kl 09:00   

Vardø nye kirkegård (Steglnes).
Enkel servering:-)
Les mer
Oppdaterte bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 01.06.20
Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd med anbefalinger fra FHI og lokal helsemyndighet og er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.Endringer med rød skrift.
Les mer
Nå åpner kirken igjen!

Den norske kirke vil gradvis gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter, i tråd med regjeringens nye smittevernregler.

Kirken har laget egen smittevernveileder. Kirkene skal åpnes forsiktig og gradvis for at ikke smitten i samfunnet skal øke igjen.

Vi vil åpne første Gudstjeneste søndag 31. mai - Pinsedag kl 11.00!

 Vi gleder oss veldig til endelig å møte dere til fellesskap i kirken på nytt.
 
Ta vare på hverandre til vi sees søndag 31. mai!

Les mer
Til informasjon for deltakere.
I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 

Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.

Listen oppbevares i 10 dager i en safe og vil deretter destrueres.

Listen kan innenfor de 10 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.

Les mer
20160721_123427.jpg
Årsmøte i Vardø menighet.
Onsdag 10.juni 2020 i Vardø kirke kl 18:00.

Saker til Årsmøte må være rådet i hende
senest tirsdag 2.juni. 
Les mer
Vardø menighetskontor

holder stengt for besøkende inntil videre.

Les mer
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86